Opracowanie 203 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa w dniu 18.10.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia jedynie w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała:
Data wytworzenia: 2022-10-07
Data udostępnienia: 2022-10-07


Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

 

Opracowanie 203 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego. Znak sprawy: IBE/36/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 07.10.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia jedynie w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-09-23
Data udostępnienia: 2022-09-23

Dodatkowe informacje