Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w 3 częściach. IBE/31/2022

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w 3 częściach.

Znak sprawy: IBE/31/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 04.10.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia jedynie w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzyła: Maciej Pietrzyk
Informację udostępniła: Maciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-09-26
Data udostępnienia: 2022-09-26

Dodatkowe informacje