Usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby spotkań organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych na terenie m. st. Warszawy w ramach działalności statutowej oraz realizowanych projektów w okresie 12 miesięcy

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby spotkań organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych na terenie m. st. Warszawy w ramach działalności statutowej oraz realizowanych projektów w okresie 12 miesięcy. Znak sprawy: IBE/32/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 12.10.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz w siedzibie zamawiającego w odniesieniu do oferty w postaci zestawów próbnych potraw i napojów (próbki).

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-10-04
Data udostępnienia: 2022-10-04

Dodatkowe informacje