Wykonanie aplikacji webowej wspierającej opisywanie kwalifikacji oraz przypisywanie poziomu PRK z wykorzystaniem modeli AI

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Wykonanie aplikacji webowejwspierającej opisywanie kwalifikacji oraz przypisywanie poziomu PRK z wykorzystaniem modeli AI

. Znak sprawy: IBE/35/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 09.11.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia jedynie w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ed0c99cc-5392-11ed-9171-f6b7c7d59353

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-10-24
Data udostępnienia: 2022-10-24

Dodatkowe informacje