Realizacja badania jakościowego UX dla wdrażanych rozwiązań informatycznych

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Realizację badania jakościowego UX dla wdrażanych rozwiązań informatycznych Znak sprawy: IBE/37/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 23.11.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3c1cc0b2-5b72-11ed-8832-4e4740e186ac
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-11-04
Data udostępnienia: 2022-11-04

Dodatkowe informacje