Asysta techniczna do SI ZRK i składowych narzędzi Znak sprawy: IBE/44/2022

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Asysta techniczna do SI ZRK i składowych narzędzi

Znak sprawy: IBE/44/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty, zgodnie z wymogami wskazanymi w SWZ, odbywa się za pośrednictwem platformy E-zamówienia

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzyła: Eliza Chomicka-Moszczyńska
Informację udostępniłaEliza Chomicka-Moszczyńska
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-12-07
Data udostępnienia: 2022-12-07

Dodatkowe informacje