Zapewnienie specjalistycznych usług z zakresu IT. Umowa ramowa. Postępowanie wykonawcze nr 2.

Wykonawcy

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty wykonawczej 

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik).
 
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępniłMaciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-12-16
Data udostępnienia: 2022-12-16

 

 
Szanowni Państwo,
 
W związku z zawarciem umów ramowych do postępowania IBE/27/2022, stosownie do postanowień § 3 ust. 4 oraz § 3 ust. 6 umowy, Zamawiający zaprosił  Wykonawców do złożenia oferty wykonawczej nr 2 dotyczącej zapewnienia specjalistycznych usług z zakresu IT, objętych umową ramową. 
 
Termin składania ofert wykonawczych upłynął w dniu 09.12 2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpiło w tym samym dniu o godz. 12:30.
 
Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert wykonawczych. Patrz załącznik nr 1. 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Data wytworzenia:09.12.2022 

Data udostępnienia:09.12.2022 

Dodatkowe informacje