Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Znak sprawy: IBE/52/2022

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia na:
 

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

 

Znak sprawy: IBE/52/2022

 

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 03.01.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy e-zamówienia.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami.
Postępowanie dostępne jest pod adresem: 
 
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępniłMaciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-12-23
Data udostępnienia: 2021-12-23
 

Dodatkowe informacje