Usługi koordynatora terenowego badań ilościowych projekcie pn. „Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej”

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia na:
  

Usługi koordynatora terenowego badań ilościowych projekcie

pn. „Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej”

 

Znak sprawy: IBE/52/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 03.01.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy e-zamówienia.

 
Postępowanie dostępne jest pod adresem: 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała

Dodatkowe informacje