Zapewnienie usług Kierownika Zespołu Ekspertów i Ekspertów przy opracowaniu projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Cyberbezpieczeństwa

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Zapewnienie usług Kierownika Zespołu Ekspertów i Ekspertów przy opracowaniu projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Cyberbezpieczeństwa                 

Znak sprawy: IBE/42/2022    

Termin składania ofert upływa w dniu 16.01.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-12-27
Data udostępnienia: 2022-12-27

Dodatkowe informacje