Asysta techniczna do SI ZRK i składowych narzędzi – III postępowanie Znak sprawy: IBE/06/2023

Asysta techniczna do SI ZRK i składowych narzędzi – III postępowanie Znak sprawy: IBE/06/2023

 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Asysta techniczna do SI ZRK i składowych narzędzi – III postępowanie Znak sprawy: IBE/06/2023

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 01.02.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty, zgodnie z wymogami wskazanymi w SWZ, odbywa się za pośrednictwem platformy E-zamówienia

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzył: Eliza Chomicka-Moszczyńska
Informację udostępniłEliza Chomicka-Moszczyńska
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2023-01-24
Data udostępnienia: 2023-01-24

Dodatkowe informacje