Stworzenie portalu „Małe ZRK” oraz narzędzia „Wiem co umiem” – II postępowanie

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Stworzenie portalu "Małe ZRK" oraz narzędzia "Wiem co umiem" - II postępowanie                

Znak sprawy: IBE/4/2023    

Termin składania ofert upływa w dniu 02.02.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2023-01-25
Data udostępnienia: 2023-01-25

Dodatkowe informacje