Organizacja wydarzeń, seminariów, warsztatów i spotkań roboczych w formule stacjonarnej lub online

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Organizacja wydarzeń, seminariów, warsztatów i spotkań roboczych w formule stacjonarnej lub online

           

Znak sprawy: IBE/05/2023

Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzyła: Eliza Chomicka-Moszczyńska
Informację udostępniłaEliza Chomicka-Moszczyńska
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2023-02-15
Data udostępnienia: 2023-02-15

Dodatkowe informacje