Realizacja badania jakościowego pn. “Instytucjonalny wymiar pozaformalnego uczenia się języka polskiego przez dorosłych migrantów i migrantki przymusowe z Ukrainy”.

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Realizacja badania jakościowego pn. “Instytucjonalny wymiar pozaformalnego uczenia się języka polskiego przez dorosłych migrantów i migrantki przymusowe z Ukrainy”            

Znak sprawy: IBE/21/2023    

Termin składania ofert upływa w dniu 28.04.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2023-04-20
Data udostępnienia: 2023-04-20

Dodatkowe informacje