Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, projektorów i oprogramowania w 2 częściach.

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, projektorów i oprogramowania w 2 częściach.

Znak sprawy: IBE/18/2023 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:

 

 https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08db52d8-3d1c-77a6-82d3-550016b101b7


 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2023-05-12
Data udostępnienia: 2023-05-12

Dodatkowe informacje