Zapewnienie specjalistycznych usług z zakresu IT. Umowa ramowa. Postępowanie wykonawcze nr 3.

Wykonawcy

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty wykonawczej 

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2023-09-06
Data udostępnienia: 2023-09-06
 

Szanowni Państwo,
 
Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert wykonawczych (patrz załącznik nr 02). 
 

Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk

Informację udostępniłMaciej Pietrzyk
 
Data wytworzenia: 2022-08.30
Data udostępnienia: 2022-08-30
 
 
 
 
 

 
 
Szanowni Państwo,
 
 
W związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego od uczestnika postępowania, dotyczącego postępowania wykonawczego nr 3 z umowy ramowej IBE/27/2022,  zamieszczamy treść skierowanego do Zamawiającego pytania wraz z odpowiedzią:(patrz załącznik nr 1)
 
 
 
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
 
Data wytworzenia: 24.08.2023 

Data udostępnienia: 24.08.2023

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,
 
W związku z zawarciem umów ramowych do postępowania IBE/27/2022, stosownie do postanowień § 3 ust. 4 oraz § 3 ust. 6 umowy, Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty wykonawczej, dotyczącej zapewnienia specjalistycznych usług z zakresu IT, objętych umową ramową. 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 30.08 2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.
 
Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych
link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6ab0021c-ed22-4f70-bbba-fa494da6fbc2
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
 
Data wytworzenia: 23.08.2023 

Data udostępnienia: 23.08.2023

Dodatkowe informacje