Dostawa specjalistycznych usług publicznej chmury obliczeniowej na użytek budowy, wdrożenia, rozwoju i funkcjonowania portalu edukacja.gov.pl Znak sprawy: IBE/33/2023

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Dostawa specjalistycznych usług publicznej chmury obliczeniowej na użytek budowy, wdrożenia, rozwoju i funkcjonowania portalu edukacja.gov.pl

              

Znak sprawy: IBE/33/2023    

Termin składania ofert upływa w dniu 28.08.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
  
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2023-08-18
Data udostępnienia: 2023-08-18

Dodatkowe informacje