Dostawa oprogramowania i fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu informatycznego w podziale na dwie części

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu podstawowego na:
 

Dostawa oprogramowania i fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu informatycznego w podziale na dwie części.

Znak sprawy: IBE/46/2023

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12.10.2023 r. o godz.12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-40e3b6c2-628d-11ee-9aa3-96d3b4440790
 
 
Informację wytworzyła: Maciej Pietrzyk
Informację udostępniła:Maciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2023-10-04
Data udostępnienia: 2023-10-04

Dodatkowe informacje