Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w 2 częściach.

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu podstawowego na:
 

Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w 2 częściach.

 

Znak sprawy: IBE/48/2023

Termin składania ofert upływa w dniu 17.10.2023 r. o godz.12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cec1e642-6698-11ee-9aa3-96d3b4440790
 
 
 
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił:Maciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2023-10-09
Data udostępnienia: 2023-10-09

Dodatkowe informacje