Druk i dostawa materiałów, postępowanie wykonawcze nr 1do umowy ramowej z postępowania IBE/25/2023

Szanowni Państwo, 
Zamawiający publikuje zawiadomienie o wynikach oceny ofert i unieważnienieu postępowania (patrz załąćznik).
 

Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk

Informację udostępniłMaciej Pietrzyk
 
Data wytworzenia: 2023-10-24
Data udostępnienia: 2023-10-24
 
 
 
 

 
Szanowni Państwo,
 
Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert wykonawczych (patrz załącznik). 
 

Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk

Informację udostępniłMaciej Pietrzyk
 
Data wytworzenia: 2023-10-16
Data udostępnienia: 2023-10-16
 
Szanowni Państwo,
 
w związku z przeprowadzeniem postępowania ramowego na druk i dostawę materiałów IBE/25/2023
Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty wykonawczej.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 16.10.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.
 
Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych
link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/81f5b793-c38a-430e-be74-d4ca5fe60416
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
 
Data wytworzenia: 10.10.2023

Data udostępnienia:10.10.2023

Dodatkowe informacje