Usługi Inżyniera Kontraktu dla prac związanych z pozyskaniem i uruchomieniem XDR (Extended Detection and Response) w infrastrukturze IT Zamawiającego oraz przygotowaniem do uruchomienia Centrum Bezpieczeństwa.

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu podstawowego na:
 

Usługi Inżyniera Kontraktu dla prac związanych z pozyskaniem i uruchomieniem XDR (Extended Detection and Response) w infrastrukturze IT Zamawiającego oraz przygotowaniem do uruchomienia Centrum Bezpieczeństwa.

Znak sprawy: IBE/47/2023

Termin składania ofert upływa w dniu 20.10.2023 r. o godz.13:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem  podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e485aaad-6833-11ee-9aa3-96d3b4440790
 
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił:Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2023-10-11
Data udostępnienia: 2023-10-11

Dodatkowe informacje