Sukcesywna produkcja i dostawa materiałów autorskiej publikacji upowszechniającej wiedzę w formie notesu z wkładkami tematycznymi - II postępowanie

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Sukcesywną produkcję i dostawę materiałów autorskiej publikacji upowszechniającej wiedzę w formie notesu z wkładkami tematycznymi - II postępowanie

              

Znak sprawy: IBE/51/2023    

Termin składania ofert upływa w dniu 14.11.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz w siedzibie zamawiającego w odniesieniu do oferty w postaci próbnych wydruków (próbki).

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2023-11-06
Data udostępnienia: 2023-11-06

Dodatkowe informacje