Druk i dostawa materiałów, postępowanie wykonawcze nr 2 do umowy ramowej z postępowania IBE/25/2023

 
Szanowni Państwo,
Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach oceny ofert
 

Data wytworzenia: 08.11.2023

Data udostępnienia: 08.11.2023Szanowni Państwo,
Zamawiający niniejszym publikuje zestawienie złożonych ofert z sesji otwarcia.
 
 
Data wytworzenia: 30.10.2023

Data udostępnienia: 30.10.2023

 

 
Szanowni Państwo,
 
w związku z przeprowadzeniem postępowania ramowego na druk i dostawę materiałów IBE/25/2023
Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty wykonawczej.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.
 
Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych
link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f99622f8-9fb2-4630-9fff-42836c5351c9
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
 
Data wytworzenia: 25.10.2023

Data udostępnienia: 25.10.2023

Dodatkowe informacje