Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania, postępowanie wykonawcze nr 3

Szanowni Państwo,
 
Zamawiający publikuje zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - załącznik nr 2
 
 
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
 
data wytworzenia: 30.11.2023 r.
data udostępnienia: 30.11.2023 r.
 
 

Szanowni Państwo,
 
Zamawiający publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert - załącznik nr 1
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
 
data wytworzenia: 29.11.2023 r.
data udostępnienia: 29.11.2023 r.
 

 
 
 
Szanowni Państwo,
 
w związku z przeprowadzeniem postępowania ramowego na dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego i oprogramowania do Instytutu Badań Edukacyjnych IBE/41/2023 część 1, Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty wykonawczej.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 27.11.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.
 
Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych
link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/710508a3-fb29-4e75-bc6e-0fbaf3cc5f4c 
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
 
data wytworzenia: 21.11.2023 r.
data udostępnienia: 21.11.2023 

Dodatkowe informacje