Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania, postępowanie wykonawcze nr 4

 
Szanowni Państwo,
 
Zamawiający publikuje zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - załącznik nr 2
 
 
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
 
data wytworzenia: 01.12.2023 r.
data udostępnienia: 01.12.2023 r

Szanowni Państwo,
 
Zamawiający publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert - załącznik nr 1
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
 
data wytworzenia: 29.11.2023 r.
data udostępnienia: 29.11.2023 r.
 
 

 
 
Szanowni Państwo,
 
w związku z przeprowadzeniem postępowania ramowego na dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego i oprogramowania do Instytutu Badań Edukacyjnych IBE/41/2023 część 1, Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty wykonawczej.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 27.11.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.
 
Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych
link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3d1b1ff6-eb7d-4be4-a6f4-93ea77c45746 
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
 
data wytworzenia: 21.11.2023 r.
data udostępnienia: 21.11.2023 

Dodatkowe informacje