Zakup i dostawa pakietów oprogramowania w podziale na 7 części Znak sprawy: IBE/52/2023

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Zakup i dostawa pakietów oprogramowania w podziale na 7 części
 

Znak sprawy: IBE/52/2023

 

Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2023 r. o godz.12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ae73a6f4-9430-11ee-ba3b-4e891c384685
 
 
 
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił:Maciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2023-12-06
Data udostępnienia: 2023-12-06

Dodatkowe informacje