Zakup abonamentów dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych korzystających z usług sportowych i rekreacyjnych, dofinansowanych z ZFŚS

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

 

Zakup abonamentów dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych korzystających z usług sportowych


i rekreacyjnych, dofinansowanych z ZFŚS
            

Znak sprawy: IBE/54/2023    

Termin składania ofert upływa w dniu 13.12.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłaZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2023-12-05
Data udostępnienia: 2023-12-05

Dodatkowe informacje