Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania, postępowanie wykonawcze nr 5

Szanowni Państwo,
Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach oceny ofert - załącznik nr 2.
 

Data wytworzenia: 07.02.2024 r.

Data udostępnienia:  07.02.2024 r.

 
 

 
Szanowni Państwo,
 
Zamawiający publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert - załącznik nr 1
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił Zbigniew Obłoza
 
data wytworzenia: 05.02.2024 r.
data udostępnienia: 05.02.2024 r.

Szanowni Państwo,
 
w związku z przeprowadzeniem postępowania ramowego na dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego i oprogramowania do Instytutu Badań Edukacyjnych IBE/41/2023 część 1, Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty wykonawczej.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 05.02.2024 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.
 
Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych
link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9167d7f8-2365-4754-ac3a-e7cec04fa21f
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
 
data wytworzenia: 31.01.2024 r.
data udostępnienia: 31.01.2024 r.

 
 
 

Dodatkowe informacje