Druk i dostawa materiałów, postępowanie wykonawcze nr 6 do umowy ramowej z postępowania IBE/25/2023

Szanowni Państwo,
 
w związku z przeprowadzeniem postępowania ramowego na druk i dostawę materiałów IBE/25/2023
Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty wykonawczej.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 06.02.2024 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.
 
Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych
link do postępowania:
 
 
 

 
Szanowni Państwo,
 
Zamawiający publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert - załącznik nr 1
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił Zbigniew Obłoza
 
data wytworzenia: 06.02.2024 r.
data udostępnienia: 06.02.2024 r.


Szanowni Państwo,
Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach oceny ofert - załącznik nr 2.
 

Data wytworzenia: 08.02.2024 r.

Data udostępnienia:  08.02.2024 r.

Dodatkowe informacje