Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do siedziby Instytutu Badań Edukacyjnych (Warszawa, ul. Górczewska 8)

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do siedziby Instytutu Badań Edukacyjnych (Warszawa, ul. Górczewska 8)

Znak sprawy: IBE/08/2024

Termin składania ofert upływa w dniu 15.03.2024 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2024-03-07
Data udostępnienia: 2024-03-07

Dodatkowe informacje