Organizacja, zaprojektowanie i przeprowadzenie badania delfickiego

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Organizacja, zaprojektowanie i przeprowadzenie badania delfickiego

Znak sprawy: IBE/07/2024

Termin składania ofert upływa w dniu 26.03.2024 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-40637e01-e1e0-11ee-a01e-f641a8763d5f
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2024-03-14
Data udostępnienia: 2024-03-14
 
 

Dodatkowe informacje