Kompleksowe usługi Operatorów Wsparcia Szkół mające na celu wspieranie uczniów (w tym w szczególności ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami) w przygotowaniu ich do tranzycji na rynek pracy - w podziale na 3 części

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
 

Kompleksowe usługi Operatorów Wsparcia Szkół mające na celu wspieranie uczniów (w tym w szczególności ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami) w przygotowaniu ich do tranzycji na rynek pracy - w podziale na 3 części

Znak sprawy: IBE/06/2024

Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2024 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2024-05-08
Data udostępnienia: 2024-05-08

Dodatkowe informacje