Zapewnienie usług Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych i Usług Eksperckich dla aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze budownictwo (SRK - Bud)

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Zapewnienie usług Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych i Usług Eksperckich dla aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze budownictwo (SRK - Bud)
Znak sprawy: IBE/13/2024

Termin składania ofert upływa w dniu 06.06.2024 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-38677d94-11d4-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2024-05-16
Data udostępnienia: 2024-05-16

Dodatkowe informacje