Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania, postępowanie wykonawcze nr 6

 
Szanowni Państwo,
Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach oceny ofert - załącznik nr 2.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił Zbigniew Obłoza
 
data wytworzenia: 11.06.2024 r.
data udostępnienia: 11.06.2024 r.
 
 

 
 
Szanowni Państwo,
 
Zamawiający publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert - załącznik nr 1
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił Zbigniew Obłoza
 
data wytworzenia: 27.05.2024 r.
data udostępnienia: 27.05.2024 r.
 

 
Szanowni Państwo,
 
w związku z przeprowadzeniem postępowania ramowego na dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego i oprogramowania do Instytutu Badań Edukacyjnych IBE/41/2023 część 1, Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty wykonawczej.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 27.05.2024 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.
 
Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych
link do postępowania: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ff00287c-3fd7-4b70-96bd-ff329d6d6987
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
 
data wytworzenia: 21.05.2024 r.
data udostępnienia: 21.05.2024 r.

Dodatkowe informacje