Usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby spotkań organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych na terenie m.st. Warszawy w ramach działalności statutowej oraz realizowanych projektów w okresie 18 miesięcy.

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby spotkań organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych na terenie m.st. Warszawy w ramach działalności statutowej oraz realizowanych projektów w okresie 18 miesięcy.

Znak sprawy: IBE/16/2024

Termin składania ofert upływa w dniu 24.05.2024 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-671b83e3-1298-11ef-a7f7-6221b72ad4fc

 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2024-05-16
Data udostępnienia: 2024-05-16

 

 

Dodatkowe informacje