Wsparcie realizacji działań badawczo-rozwojowych nakierowanych na szkolnych doradców zawodowych w ramach badań potencjału instytucji dla ZSK

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Wsparcie realizacji działań badawczo-rozwojowych nakierowanych na szkolnych doradców zawodowych w ramach badań potencjału instytucji dla ZSK

Znak sprawy: IBE/19/2024

Termin składania ofert upływa w dniu 24.06.2024 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-623b5f0b-2190-11ef-a500-1a0072d5d2bd 
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2024-06-03
Data udostępnienia: 2024-06-03

Dodatkowe informacje