Badania Studium przypadku wybranych podmiotów - potencjalnych interesariuszy ZSK.

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Badania Studium przypadku wybranych podmiotów - potencjalnych interesariuszy ZSK.

Znak sprawy: IBE/17/2024

Termin składania ofert upływa w dniu 20.06.2024 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej. Wszelkie zmiany, w tym terminów składania ofert będą publikowane tylko na platformie.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d3c7cf2f-23d8-11ef-a500-1a0072d5d2bd

 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2024-06-06
Data udostępnienia: 2024-06-06

Dodatkowe informacje