Konsultacje społeczne w celu opracowania „profilu absolwenta” jako punktu wyjścia do zmian w kształceniu ogólnym. ETAP 1. Przedszkola i szkoły podstawowe. Znak sprawy: IBE/27/2024

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

"Konsultacje społeczne w celu opracowania „profilu absolwenta” jako punktu wyjścia do zmian w kształceniu ogólnym. ETAP 1. Przedszkola i szkoły podstawowe"

Znak sprawy: IBE/27/2024

Termin składania ofert upływa w dniu 02.07.2024 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
 
Informację wytworzyła: Łukasz Pleban 
Informację udostępniła: Łukasz Pleban 
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2024-06-20
Data udostępnienia: 2024-06-20

Dodatkowe informacje