Jakościowe badanie potrzeb użytkowników w celu dostosowania aplikacji Odznaka +.

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Jakościowe badanie potrzeb użytkowników w celu dostosowania aplikacji Odznaka +.

Znak sprawy: IBE/20/2024

Termin składania ofert upływa w dniu 05.07.2024 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniła: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2024-06-21
Data udostępnienia: 2024-06-21

Dodatkowe informacje