Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej w odniesieniu do części 2

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części 2.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07)
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-07-01
Data udostępnienia: 2022-07-01

Wykonawcy 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w odniesieniu do części 3

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o unieważnieniu postępowania w odniesieniu do części 3
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-07-01
Data udostępnienia: 2022-07-01

Wykonawcy 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w odniesieniu do części 1

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o unieważnieniu postępowania w odniesieniu do części 1.
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).
 
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-06-03
Data udostępnienia: 2022-06-03
 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 04). 
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2022-05-25
Data udostępnienia: 2022-05-25

 

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 420 444,44 złotych brutto na każdą z 3 części.
 
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2022-05-25
Data udostępnienia: 2022-05-25

 

Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.  

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 135  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03).  Odpowiedzi stanowią jednoszcześnie - zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy, modyfikacje SWZ. 

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obloza
Informację udostępnił: Zbigniew Obloza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-05-13
Data udostępnienia: 2022-05-13

 
Szanowni Państwo,
 
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
 

Wykonanie trzech projektów  Sektorowych Ram Kwalifikacji 

   Znak sprawy: IBE/16/2022
 

Zamówienie jest podzielone na 3 części. Termin składania ofert upływa w dniu 25 maja 2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-04-26
Data udostępnienia: 2022-04-26
 

Dodatkowe informacje