Ekspert matematyk (umowa zlecenie)

Instytut Badań Edukacyjnych realizujący projekt “Badania uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych” finansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.2 “Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych”, Priorytet III “Wysoka jakość systemu oświaty”, PO KL, poszukuje ekspertów posiadających doświadczenie w obszarze rozwijania umiejętności matematycznych uczniów na I etapie edukacyjnym.

I.    Wymagania:

 •  Wykształcenie wyższe,
 • Studia podyplomowe magisterskie ze specjalizacją nauczanie początkowe,
 • Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy w szkole w charakterze nauczyciela nauczania początkowego,
 • Zainteresowanie prowadzeniem prac badawczych,
 • Umiejętność  opracowania raportów badawczych
 • Umiejętność przeprowadzania analiz o tematyce edukacyjnej związanej z matematyką.

II.  Obszar współpracy

 Do zadań kandydata należeć będzie wspieranie zespołu  matematyków w projekcie badawczym, w tym:

 • przygotowanie obudowy zadań matematycznych do badania powszechnego OBUTm 2014 i reprezentatywnego RBUTm 2014 do pilotażu z dwóch obszarów wskazanych przez Przewodniczącego Zespołu Matematycznego (PZM),
 • współpraca z PZM podczas przygotowania materiałów do szkolenia koderów, przeszkolenie koderów oceniających prace matematyczne z pilotażu zadań  i pełnienie funkcji eksperta podczas oceniania prac,
 • analiza wyników pilotażu pod kątem doboru zadań do testu matematycznego do badania OBUTm 2014 i do RBUTm 2014 z dwóch obszarów wskazanych przez PZM,
 • współpraca z PZM podczas przygotowania zestawów zadań do badania OBUTm 2014 i do RBUTm 2014  (po 2 wersje) wraz z opisem ich struktury i zasadami punktowania zadań oraz instrukcją przekazywania informacji o rozwiązaniach zadań z dwóch obszarów wskazanych przez PZM,
 • przygotowanie struktury raportów dotyczących umiejętności matematycznych – klasowego oraz klasowego zbiorczego wraz z zamieszczanymi w nim rekomendacjami,
 • współpraca z PZM podczas przygotowania materiałów do szkolenia koderów, przeszkolenie koderów oceniających prace RBUTm 2014  i pełnienie funkcji eksperta podczas oceniania,
 • dyżur ekspercki polegający na odpowiadaniu na forum OBUTm 2014 na pytania nauczycieli w okresie wprowadzania przez nich informacji o rozwiązaniach zadań przez uczniów,
 • przygotowanie materiałów dotyczących współpracy nauczycieli I i II etapu podczas analizy wyników badania i współpraca w planowaniu dalszej pracy z uczniami,
 • współpraca z Zespołem Matematycznym  podczas pisania raportu z badania OBUTm 2014 na temat umiejętności matematycznych uczniów z dwóch obszarów wskazanych przez PZM,
 • przygotowanie struktury raportów dotyczących umiejętności matematycznych – klasowego oraz klasowego zbiorczego wraz z zamieszczanymi w nim rekomendacjami,
 • analiza opracowań przygotowanych przez uczestniczki grupy samokształceniowej Bąbel Bydgoski i przygotowywanie projektów materiałów do zamieszczania na stronie OBUT,
 • udział w spotkaniach,  warsztatach i seminariach Pracowni Matematyki (w tym także wyjazdowych).

III.    Warunki zatrudnienia:

  IV.  Zasady prowadzenia naboru

 1.     Ogłoszenie o naborze na ekspertów umieszczane jest  na stronie internetowej www.ibe.edu.pl.
 2.     Konkurs trwa od 23.10.2013 r.  do 29.10.2013 r. do godziny 11.00.
 3.     Zgłoszenie Kandydata na Eksperta, czyli CV, należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 4.     Wysłanie zgłoszenia przez Kandydata na Eksperta jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na:

  a)   udział w niniejszym konkursie na warunkach w nim określonych, a następnie zawarcia ewentualnej umowy na konkretne zlecenie,
  b)   przetwarzanie danych osobowych Kandydata na Eksperta przez Instytut w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, na
        czas niezbędny do przeprowadzenia oceny dokumentów, zaś w przypadku zatrudnienia do 30 września 2014 r.

 5.     Dokumenty niepełne lub złożone po terminie traktuje się jako niezłożone.
 6.     Dokumenty złożone przez Kandydatów nie podlegają zwrotowi. Dokumenty złożone przez Kandydatów na Ekspertów, którzy nie zostaną
      zatrudnieni, są niszczone po dokonaniu oceny.
 7.     Oceny Kandydatów i wyboru Ekspertów dokonuje Komisja Kwalifikacyjna. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą wybrani pracownicy
      Instytutu.
 8.     Komisja Kwalifikacyjna ocenia, czy Kandydat spełnia kryteria. Za każde spełniane kryterium Kandydat otrzyma 1 punkt.
 9.     Po przeprowadzonej weryfikacji, osoba wybrana na Eksperta zostanie poinformowana drogą mailową.
 10.     Komisja Kwalifikacyjna zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji Kandydata na Eksperta poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 
Informację wytworzył: Marta Przybylak
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia: 23.10.2013
Data udostępnienia: 23.10.2013
 
 

Dodatkowe informacje