Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych

                                                                                              Warszawa, 10.02.2014 r.

Wykonawcy


Dotyczy : Zapytania ofertowego na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych z płyt melaminowanych w pomieszczeniach biurowych wskazanych przez Zamawiającego. Miejsce dostawy: budynek biurowy przy ul. Leszno 14 w Warszawie.

A.    Odpowiedź na pytanie
W związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego od jednego z uczestników postępowania, poniżej zamieszczamy treść tego pytania wraz z odpowiedzią:

1.    W opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 - jest napisane: _Biurka powinny być wykonane z płyty melaminowanej 18mm i 28mm. Blaty oraz nogi powinny być wykonane z płyty grubości 28 mm oklejane obrzeżem PCV 2mm odpornym na uderzenia mechaniczne ( ...). Nogi biurka wykonane z płyty gr. 18mm oklejane obrzeżem PCV 2mm. Proszę o informację czy nogi mają mieć gr 18 mm czy 28 mm jak blaty?

 Odpowiedź:  
Nogi biurka powinny mieć grubość 18mm, a tym samym powyższy fragment zapisu
w pkt.1 powinien być następujący:
„Biurka powinny być wykonane z płyty melaminowanej 18mm i 28mm. Blaty powinny być wykonane z płyty grubości 28 mm oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne ( ...). Nogi biurka wykonane z płyty gr. 18mm oklejane obrzeżem PCV 2mm”.


B.    Zmiana terminu składania ofert.
Termin składania ofert, określony w pkt. V Zapytania Ofertowego, zostaje wydłużony do 14 lutego 2014.  


 Z poważaniem

 Bogdan Modrzyński

Dodatkowe informacje