Ekspert Wspierający – ZSZU – testy w wersji komputerowej z wykorzystaniem kontrolowanej prezentacji bodźców

Ekspert Wspierający – ZSZU – testy w wersji komputerowej z wykorzystaniem kontrolowanej prezentacji bodźców
W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje doświadczonego pracownika na stanowisko Eksperta Wspierającego, który w ramach projektu Wczesna diagnoza specyficznych zaburzeń czytania i pisania będzie wspierał ZSZU w czasie przygotowywania narzędzi w wersji komputerowej, tj. z wykorzystaniem kontrolowanej prezentacji bodźców
WYMAGANIA
Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
•    posiadać wykształcenie wyższe akademickie w zakresie psychologii;
•    posiadać doświadczenie w projektowaniu i analizie eksperymentów (z wykorzystaniem kontrolowanej prezentacji bodźców) badających podstawowe procesy poznawcze uczestniczące w przetwarzaniu języka potwierdzone min. 3 publikacjami i/lub wystąpieniami konferencyjnymi;
•    być autorem lub współautorem co najmniej 3 publikacji lub wystąpień konferencyjnych (na konferencjach międzynarodowych) z zakresu psychologii eksperymentalnej, w tym przynajmniej 1 z psycholingwistyki;
•    posiadać doświadczenie w analizach korpusów językowych w zakresie fonotaktyki i frekwencji na poziomie fonetycznym, fonologicznym, subsylabicznym, sylabicznym potwierdzone min. 3 publikacjami i/lub wystąpieniami konferencyjnymi w tym zakresie.
Główny zakres obowiązków:
•    konsultacje zadań fonologicznych dotyczące instrukcji, doboru lektorów, zasad i sposobu prezentacji bodźców dźwiękowych, procedur badawczych;
•    sprawdzenie frekwencji słów bodźcowych: określenie parametrów subleksykalnych sztucznych słów i ewentualnie wygenerowanie innych/kolejnych sztucznych słów;
•    uczestnictwo w ocenie bodźców przygotowanych przez podwykonawców;
•    uczestnictwo w ocenie wyników badań pilotażowych i normalizacyjnych;
•    uczestnictwo w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na przygotowanie aplikacji do pomiaru funkcji niewerbalnych.
Warunki zatrudnienia:
Umowa zlecenie na okres od marca 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.
Zgłoszenia: CV z opisem doświadczenia wraz z ofertą cenową brutto w PLN, oferty prosimy składać do 24 lutego 2014 r. pocztą na adres:
Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8
01-180 Warszawa
lub mailowo na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
z dopiskiem Zgłoszenie na stanowisko Ekspert Wspierający – ZSZU –testy w wersji komputerowej z wykorzystaniem kontrolowanej prezentacji bodźców
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póün. zm.).

Kandydat zostanie wyłoniony na podstawie kryteriów: doświadczenia (80%) oraz ceny (20%).

 

 
Informację wytworzył: Alicja Weremiuk
Informację udostępnił: MałgorzataGołaszewska
Data wytworzenia: 18.02.2014
Data udostępnienia: 19.02.2014
 
 

Dodatkowe informacje