Wynajem, dostawa i montaż dystrybutorów wody

Wynajem, dostawa i montaż dystrybutorów wody

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EUR

Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest usługa wynajmu, dostawy i montażu 8 szt. kompletnych dystrybutorów wody – z urządzeniami grzewczo-chłodzącymi

I.    Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 8 szt. dystrybutorów wody z urządzeniami grzewczo-chłodzącymi we wskazanych  pomieszczeniach w budynkach przy ul. Górczewskiej 8 w Warszawie oraz przy ul. Leszno 14 w Warszawie. Ogólna charakterystyka oraz ilości przedmiotowych dystrybutorów zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Szczegółowe miejsce dostawy i montażu zostanie wskazane wybranemu Wykonawcy.  

II.    Termin realizacji zamówienia
Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 13.03.2014 r.  do  30.06.2015 r.

III.    Wymagania stawiane Wykonawcy.
Oferty mogą składać firmy, które świadczą usługi polegające na dostawie i montażu dytrybutorów wody.

IV.    Wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie jakości towarów lub usług.
Oferowane dystrybutory powinny w pełni sprawne, sterylne i wolne od wad.

V.    Termin składania ofert.
Oferty należy składać do 03 marca 2014 r.

VI.    Z Wykonawcami, którzy złożą oferty mogą być prowadzone negocjacje
w celu ustalenia szczegółowych warunków realizacji zamówienia.

VII.    Kryteria oceny ofert.
Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena.

VIII.    Informacje dodatkowe:
1.    Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego - w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.   lub na piśmie do siedziby Zamawiającego: ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
2. W przypadku składania ofert pisemnych na kopercie należy umieścić napis:
         “WYNAJEM DYSTRYBUTORÓW WODY”.
3.  W przypadku pytań proszę o kontakt z p. Bogdanem Modrzyńskim pod numerem telefonu:  
          22 24-17-137 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 
Informację wytworzył: Bogdan Modrzyński
Informacje zmodyfikował: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia: 19.02.2014
Data udostępnienia: 19.02.2014
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (OPZ.doc)01. Załącznik 1 OPZ[ ]54 Kb
Pobierz plik (Oferta.doc)02. Załącznik 2 Oferta[2014-02-19]70 Kb

Dodatkowe informacje