Ekspert do oceny prac

Ekspert do oceny prac

W związku z realizacją projektów badawczych w ramach projektu systemowego „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Zespół Analiz Osiągnięć Uczniów Instytutu Badań Edukacyjnych poszukuje ekspertów do oceny prac maturalnych z języka polskiego.

Wymagania wobec kandydata:

  1. Doświadczenie w ustalaniu schematów oceniania do egzaminów maturalnych z języka polskiego organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną – warunek konieczny

Zakres współpracy:

  1. Dokonanie oceny indywidualnej oraz wspólnej ustalonej na poziomie panelu eksperckiego (podczas 1-2 spotkań w czasie i miejscu określonym przez Zamawiającego) 121 prac maturalnych z języka polskiego według schematów obowiązujących w sesji egzaminacyjnej w roku 2011.
  2. Wprowadzenie ocen indywidualnych ekspertów oraz oceny wspólnej ustalonej podczas panelu eksperckiego do pliku Excel, w postaci dostarczonej przez Zamawiającego.
  3. Przygotowanie raportu z panelu eksperckiego.

Warunki zatrudnienia: Umowa o dzieło / Umowa zlecenie

Termin wykonania pracy: 30.04.2014 r.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów do Zespołu Kadr Instytutu (lub przesłanie ich pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ):

  • curriculum vitae z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
  • proponowaną cenę.

Termin nadsyłania ofert:  25.03.2014 r.

  • Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.
  • IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
  • W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych osobowych z dnia 29.08.97 r., Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).
 
 
Informację wytworzył: Grażyna Kraśniewska
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia: 20.03.2014
Data udostępnienia: 20.03.2014
 

 

 

 

Dodatkowe informacje