II. Zamówienie na wykonanie ekspertyzy (dzieła) dotyczącej wdrażania krajowych ram kwalifikacji i budowy sektorowych ram k...

 

Order for preparing an expertise concerning the implementation of the national qualifications framework and construction of the sectoral qualifications framework

Pełna treść ogłoszenia w języku polskim stanowi załącznik nr 1

Pełna treść ogłoszenia w języku ang. stanowi załącznik nr 2

 

Informację wytworzył: Katarzyna Mikulska

Informację udostępnił: Jolanta Rzęsista

 

Data wytworzenia: 07.07.2014

Data udostępnienia: 07.07.2014


Dodatkowe informacje