Zamówienie na wykonanie stenogramów ze spotkań realizowanych w ramach projektu

Zamówienie na wykonanie stenogramów ze spotkań realizowanych w ramach projektu

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30 000 Euro

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stenogramów ze spotkań w ilości około 2 560 stron łącznie:
- Stenogramy w języku angielskim - 410 str.
- Stenogramy w języku polskim – 2 150 str.
1 strona stenogramu zawiera 1800 znaków ze spacjami.
Czas wykonania stenogramu z jednej godziny nagrania - do 24 h. Na każdą kolejną godzinę nagrania dodatkowe 24 h.

2. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy sukcesywnie do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

3. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonanie stenogramów z min. 3 spotkań/posiedzeń trwających min. 3 godz. w języku polskim oraz z min.3 spotkań/posiedzeń trwających min. 3 godz. w języku angielskim z potwierdzeniem prawidłowego wykonania usługi.

4. Wymagane dokumenty:
Oferta złożona przez wykonawcę powinna zawierać:
- formularz ofertowy z cenami brutto usług
- wykaz 6 (3 w języku polskim i 3 w języku angielskim) zrealizowanych zamówień wraz z potwierdzeniem prawidłowego wykonania usług.
- wykaz dodatkowych zrealizowanych zamówień w języku angielskim.

5. Kryteria oceny ofert
Oferty będą oceniane z uwzględnieniem kryterium:
- cena brutto za wykonanie jednej strony stenogramu w języku polskim (30 pkt.)
- cena brutto za wykonanie jednej strony stenogramu w języku angielskim (30 pkt.)
- doświadczenie wykonawcy (do 40 pkt.)
Za każdy dodatkowy stenogram ze spotkania w języku angielskim trwającego min. 3 godz. z potwierdzeniem prawidłowego wykonania usługi dodatkowe - 5 pkt. Maksymalnie można przedstawić 8 dodatkowych spotkań.
Uwaga: Trzy stenogramy ze spotkań w języku angielskim określone w warunkach udziału w postępowaniu nie są punktowane.

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert
Oferty należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia, a następnie:
- złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Badań Edukacyjnych
- lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
- lub przesłać pocztą elektroniczna na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

7. Oferty należy składać w terminie do 8 sierpnia 2014 r.

8. W razie wątpliwości i uwag prosimy o kontakt z p. Sylwią Walicką, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , tel. (22) 241 71 70

 
Informację wytworzył: Sylwia Walicka
Informację udostępnił: Andrzej Walczak
Data wytworzenia: 1.08.2014
Data udostępnienia: 1.08.2014
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1_formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1_formularz ofertowy.doc[Załącznik 1 Formularz ofertowy]91 Kb
Pobierz plik (Załacznik nr 2_wykaz zrealizowanych zamówień.doc)Załacznik nr 2_wykaz zrealizowanych zamówień.doc[Załącznik 2 Wykaz zrealizowanych zamówień]91 Kb

Dodatkowe informacje