Zapewnienie dostępu do systemu informacji prawnej wraz z codziennymi aktualizacjami dostarczanymi dla Instytutu Badań Edukacyjnych - zamówienie podzielone na częśći

Zamówienie jest realizowane w ramach projektów pozakonkursowych:

  1. Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym, POWR.02.13.00-00-0001/17
  2.  „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” , POWR.02.11.00-00-0001/17

współfinansowanych  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 

Informację wytworzyła:Katarzyna Mikulska-Kędzierska

Informację udostępniłaKatarzyna Mikulska-Kędzierska

Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia: 2018-05-15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pełna treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy do części I zamówienia stanowi załącznik nr 3A

Formularz ofertowy do części II zamówienia stanowi załącznik nr 3B

 UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 NOWY TERMIN 25-04-2018 R.

 

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Katarzyna Mikulska-Kędzierska, email:     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyłaKatarzyna Królik

Informację udostępniła: Katarzyna Mikulska-Kędzierska

Informację zmodyfikowałaKatarzyna Mikulska-Kędzierska 

Data wytworzenia: 2018-04-13

Data udostępnienia: 2018-04-13

Data modyfikacji: 2018-04-17; 2018-04-20; 2018-04-24

Zakres modyfikacji: pytania i odpowiedzi zestaw 1, formularze ofertowe załącznik 3A i 3B; pytania i odpowiedzi zestaw 2; pytania i odpowiedzi - zestaw 3

Dodatkowe informacje