Przygotowanie 2 ekspertyz z zakresu krótkich krótkich charakterystyk kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego

Unieważnienie postępowania

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji Zamawiającego w załączeniu.


Informację wytworzyła: Paulina Sasin

Informację udostępniła: Paulina Sasin

Data wytworzenia: 2018-06-21

Data udostępnienia: 2018-06-21


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego:

„Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” , POWR.02.11.00-00-0001/17

współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Pełna treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz doświadczenia stanowi załącznik nr 5

 

Termin składania ofert do 30.04.2018 r.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Paulina Dominiak, email:     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Beata Balińska

Informację udostępniła: Paulina Dominiak

Informację zmodyfikowała

Data wytworzenia: 2018-04-20

Data udostępnienia: 2018-04-20

 

Data modyfikacji: 

Dodatkowe informacje