Przygotowanie analizy i rekomendacji dotyczących zgodności Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji z rozporządzeniem o interoperacyjności, w szczególności weryfikacja pod kątem formalnoprawnym procesów przetwarzania danych osobowych w zakresie ich zgodności

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego:

„Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” , POWR.02.11.00-00-0001/17

współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 

Informację wytworzyła:Paulina Dominiak

Informację udostępniłaKatarzyna Mikulska-Kędzierska

Informacje zmodyfikował

 

Data udostępnienia: 2018-05-28

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pełna treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

 

Termin składania ofert do 30.04.2018 r.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Paulina Dominiak, email:      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzył: Łukasz Budzynowski

Informację udostępniła: Paulina Dominiak

Informację zmodyfikowała

Data wytworzenia: 2018-04-20

Data udostępnienia: 2018-04-20

 

Data modyfikacji: 

Dodatkowe informacje